لاینر پروتز سیلیکونی سیلین Sealin بالا زانو اوسر امریکا

لاینر پروتز سیلیکونی سیلین Sealin بالا زانو اوسر امریکا

لاینر پروتز پا زیر زانو اوسر آمریکا

Ossur Comfort
Ossur Iceross Liner 
Ossur Transferomal Liner

لاینر یکی از اجزای پروتز است که برای فراهم آوردن راحتی بیشتر روی پای بای مانده پوشیده می شود. لاینر در شکل ها و جنس های مختلفی مجود است. یکی از مطرح ترین شرکت های تولید کننده لاینر در دنیا شرکت اوسر است که با تنوع بی نظیر در انواع لاینر های سیلیکونی و پلی یورتان به مددجویان امکان انتخاب های زیادی را می دهد. لاینر کامفورت یکی از پرفروش ترین لاینر های اوسر بوده و با کیفیتی عالی باعث ایجاد راحتی هرچه بیشتر پا در پروتز برای افراد با قطع عضو زیر زانو می گردد. 


این لاینرهای اوسر داری شکل و ضخامت و مدل های مختلفی هستند. اما بصورت عمده دو مدل زیر زانو و بالازانو می باشند. 

1- لاینر اوسر زیر زانو
2- لاینر اوسر بالا زانو

پا پس از قطع شدن معمولا استخوانی می شود. فشار نقاط استخوانی در پروتز باعث ایجاد درد نقطه و درد های خیالی در مددجو شده، و نهایتا استفاده از پروتز را به فرایندی دردناک تبدیل می کند. لاینر کامفورت از جنس سیلیکون است و این مهم باعث جلوگیری از ایجاد حساسیت های پوستی می شود. ضخامت سیلیکون در انتهای تحتانی لاینر آن را به بهترین گزینه برای پا های استخوانی تبدیل می کند.

ویژگی های کلیدی

سطح آمپوتاسیون(قطع عضو): زیر زانو 
سطح فعالیت: متوسط رو به بالا
جنس:سیلیکون
مناسب برای:پاهای استخوانی و دردناک، همراه با درد خیالی در انتهای اندام باقی مانده