ابر اسفنج زیبایی پروتز بالای زانو اتوبوک3S107=K

ابر اسفنج زیبایی پروتز بالای زانو اتوبوک3S107=K

فوم اسفنجی برای پروتز های زیر و بالای زانو استفاده می شود تا زیبایی پروتز را به حداکثر برساند.

کاور فومی 3S107=K پروتز بخصوص در پروتز های بالا زانو که از نفصل زانو استفاده می شود از اهمیت بالایی برخوردار است. در این افراد مفصل زانو هنگام خم شدن بایستی با یک پوشش فومی پوشیده شود.

 شرکت آلمانی اتوبوک برای مفاصل پیشرفته پروتزی قابل استفاده است. از جمله مفصل های پیشرفته پروتز زانو می توان این موارد زیر را نام برد.


قابل استفاده برای افراد دارای زانوی پروتزی :

3R106

3R106=ST

3R106=HD

3R60، 3R60=ST

3R60=HD

3R60-PRO

3R60-PRO=ST

3R60-PRO=HD

3R72

3R90


  روکش های 3S107 برای پروتزهای بالای زانو دارای سوراخ مرکزی پلکانی و پیش ساخته هستند که امکان اشتباه در فرم دادن را به حداقل می رساند و می تواند به شبیه ترین حالت و درست به شکل عضلات طبیعی فرد فرم داده شود.