شاتل لاک (قفل) اتوبوک آلمان

شاتل لاک (قفل) اتوبوک آلمان

شاتل لاک اتوبوک  6A20=10 قطعه ای است که باعث اتصال لاینر به سوکت پروتز می شود تا از جدا شدن و بیرون آمدن پا و لاینر از درون سوکت پروتزی جلوگیری شود.