مفصل زانو Rheo اوسر آمریکا

مفصل زانو Rheo اوسر آمریکا

Rheo یک مفصل زانو پیشرفتهاز شرکت آمریکایی اوسر است که با توجه به اطلاعات دریافتی از محیط به بررسی جایگاه فضایی مفصل پرداخته و باعث ایجاد حرکات درست زانو در زمان صحیح می شود. سیستم میکروپروسسور موجود در مفصل هوشمند Rheo به آمپوته کمک می کند تا در سطوح مختلفريالیا با سرعت های کم و زیاد گام های کوتاه یا بلند بردارد. فرد می تواند ناگهان از پله ها بالا یا پایین برود. این در حالی است که سیستم میکروپروسسور موجود در مفصل به سرعت در حال تحلیل اطلاعات دریافتی از است تا موقعیت و رفتار زانو را پیش بینی و طراحی کند.

 این مفصل ضد آب همچنبن به اپ های پشتیبان اوسر متصل است که تمرینات لازم برای راه رافتن را شامل می شود. بنابراین شما با تهیه یک مفصل زانو ی ضد آب می توانید از تمرین های مورد نیاز نیز بهره مند شوید.